• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Pastoraal centrum

Geopend op werkdagen
tussen 09.00 – 12.00uur

Kerklaan 31
3731 EE De Bilt
Tel: (030) 220 00 25

Secretariaat
info@katholiekekerkdebilt.nl
Parochie St.Michaël – St.Laurens . De Bilt
 
De Voorbede                   
Bij het afscheid van een overledene (voorbeelden)
 
SERIE 1
Pr: Laten wij bidden tot de Heer, onze God, want in Hem is er geen dood, maar eeuwig leven.
          
1. Wij bidden voor die zo nabij en dierbaar was en nu uit onze wereld is weggevallen.
Wij danken u voor alle vriendschap die van hem/haar is uitgegaan en voor de vrede die hij/zij heeft gebracht.
Laat ons bidden
2. Wij.bidden U dat er niets van dit mensenleven verloren zal gaan, dat wat hij/zij geleefd en gedaan heeft ten goede zal komen aan deze wereld.
Laat ons bidden
3. Wij bidden U dat al wat hem/haar heilig was geëerbiedigd mag worden door de mensen die na hem/haar komen, dat hij/zij in alles waarin hij/zij groot is geweest tot ons mag blijven spreken.
Laat ons bidden
4. Wij bidden U dat allen die met hem/haar verbonden waren, nu ook, omwille van zijn/haar dood, dieper met elkaar verbonden mogen zijn en de troost vinden in Uw belofte dat U ons in de dood getrouw zult zijn.
Laat ons bidden
 
SERIE 1
Pr.: Bidden wij tot God, die de Heer is over leven en dood.
1. Wij bidden voor (Naam) dat hij/zij na een werkzaam leven op aarde een verkwikkende rust vindt in de vrede en vreugde van Gods huis.
Laat ons zingend bidden
2. Wij bidden voor de familieleden dat zij in hun droefheid troost vinden bij de levende God, die alle mensen met zijn liefde omringt.
Laat ons zingend bidden.
3. Wij bidden voor de vrienden, dat zij dankbaar zijn voor al het qoede dat (Naam) verricht heeft, en dat ze zijn/haar werk voortzetten.
Laat ons bidden.
4. Wij bidden voor allen die getroffen zijn door de dood van een dierbare, dat zij in geloof en vertrouwen verder leven en dat zij kracht naar kruis ontvangen, op voorspraak van Jezus Christus, die het leven is en de verrijzenis.
Laat ons bidden.
 
SERIE 3
Pr: Laten wij bidden tot de Heer, onze God, want in Hem is er geen dood, maar leven in eeuwigheid.
1. Wij bidden voor (Naam) die zo nabij en dierbaar was en nu uit onze wereld is weggevallen.
Wij danken u voor alle vriendschap die van hem/haar is uitgegaan en voor de vrede die hij/zij heeft gebracht.
Laat ons bidden
2. Wij bidden U dat er niets van die mensenleven verloren zal gaan dat wat hij/zij geleefd en gedaan heeft ten goede zal komen aan deze wereld.
Laat ons bidden
3. Wij bidden U dat al wat hem/haar heilig was geëerbiedigd mag worden door de mensen die na hem/haar komen, dat hij/zij in alles waarin hij/zij groot is geweest tot ons mag blijven spreken.
Laat ons bidden
4. Wij bidden U dat allen die met hem/haar verbonden waren, nu ook, omwille van zijn/haar dood, dieper met elkaar verbonden mogen zijn, en de troost vinden in Uw belofte dat U ons in de dood getrouw zult zijn.
Laat ons bidden
 
SERIE 4
Pr. Laten wij nu voor de Heer brengen wat ons vandaag het meeste bezig houdt:
1. Bidden wij voor onze dierbare overledene... (Naam) dat zijn/haar leven, zijn/haar vreugde en lijden,
zijn/haar zwakheid en zijn/haar vertrouwen aanvaard mogen worden door de Heer, die barmhartig is en trouw aan Zijn belofte.
Laat ons bidden
2. Dat hij/zij in onze herinnering blijft voortleven om alles wat hij/zij voor ons betekend en gedaan heeft, en dat wij zijn/haar werk mogen voortzetten.
Laat ons bidden
3. Voor de familieleden die bedroefd zijn om dit afscheid, dat hun droefheid wordt verzacht door de dankbare herinnering aan al het goede, de troost en levensvreugde, die hij/zij velen heeft gegeven.
Laat ons bidden
4. Voor de vrienden en bekenden van de overledene, die in hem/haar een steun voor het leven hebben gevonden, dat zij trouw blijven aan deze vriendschap.    
Laat ons bidden
5. Voor onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen, en voor allen met wie wij ons verbonden weten, dat zij in vrede leven bij God.
Laat ons bidden.